Life @ Mediatech

Mediatech… वडाळा येथे असलेलेली छोटीशी web development कंपनी. ऑफिस antop hill warehouse मध्ये. सोमवार, २३ जून २०१४ रोजी मी या कंपनीत रुजू झालो व ७ नव्हेंबर २०१४ रोजी कंपनीमधून रजा घेतली. तसा कार्यकाल फक्त ४ महिने आणि काही दिवसांचा! पण हा वेळ अनेक विविधरूपी आठवणींनी भरलेला होता. त्यापैकी काही …

One thought on “Life @ Mediatech”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

{developer} > Java > PHP > WordPress > HTML-CSS-JS