Quotes

Quote

जगातील गोष्टी पाहाव्यात, ऐकाव्यात आणि “नशिबात नाही” अशी मनाला समजूत घालून विसरून जाव्यात! जग सुंदर आहे कारण ते तुमचं नाही… जगातील अनेक गोष्टी सुंदर आहेत कारण त्या तुमच्या नाहीत!